harris & parris

Review Flying Lotus @ Koninklijk Circus

Zou de dood werkelijk zo aanvoelen? Zou na het uitblazen van de laatste adem de ziel effectief worden ontheven uit het lichaam en in een psychedelische, licht chaotische wervelwind terecht komen? Zou de afgestorvene daadwerkelijk balanceren tussen afstand en nabijheid van het aardse, het gekende?

Categorie: